BAŞKANIN MESAJI

METİN YALÇIN

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Muhasebe Camiası

 Geliyor, geldi, gelecek derken 2017 yılı geldi de Ocak ayını da bitirdik.

Neredeyse her yazımızda bir aksiyon olmuş olan yurdu... Devamı

BUGÜN 28 Şubat 2017

  • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 14. taksit ödemesi
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

MEVZUAT