Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından 15 Kasım 2017 tarihinde yapılan açıklamada, uzlaştırmacı eğitimlerini başarıyla tamamlayanların Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 55'inci ve devamı maddelerine göre yazılı sınava tabi tutulacakları ve 2018 yılı Şubat ayında yapılması planlanan sınava yalnızca 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı eğitimi alan ya da alacak olan adayların katılabilecekleri bildirilmiştir.

Bu sebeple İlgilenen meslek mensuplarının EN GEÇ 18.12.2017 Pazartesi Gününe kadar Ön Başvuru formu ile odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim sınıfının açılması için 35 Kişilik başvuru olması şarttır. Bu sebeple Ön Başvuru aşamasında eğitim ücretinin ilgili hesaba YATIRILMAMASI önemlidir. Eğitim ücreti ödemeleri 35 kişilik kontenjan tamamlanınca gerçekleştirilecektir.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİNE KATILMA ŞARTLARI,

05.08.2017/30145 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" Madde 48 3.fıkra uyarınca ;

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az 4 (dört) yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak.

Uzlaşırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıraa Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunlarından müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabileceklerdir:

-Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku,

-Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku,

-Borçlar Hukuku.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE ve YAZILI SINAV

*Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara "Ceza Mahkemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi"ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

*Uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için yazılı sınavda başarılı olmaları zorunludur.

* Sınav yılda en fazla iki kez yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ile saati Daire Başkanlığınca belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasından yayımlanmak suretiyle duyurulur.

*Yazılı sınav, test yöntemi ile fizikî veya elektronik ortamda yapılır.

*Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.PDF dosyalarını açabilmeniz için bilgisayarınızda "Adobe Acrobat Reader" programının yüklü olması gerekmektedir. Programı indirmek için buraya tıklayınız.