ANADOLU ODALARI VE EGE ODALARI ORTAK PLATFORM TOPLANTISI

KIRIKKALE SMMMO Ev sahipliğinde

5-7 Nisan 2019 tarihinde yapılan

35. Anadolu Odaları ve Ege Odaları Ortak Platform Toplantısı Notları.

 

Gelir Idaresi Yetkilileri;

- Meslektaşların sorunları TÜRMOB tarafından aktarılmakta ve bilgimiz dahilindedir.

- Mücbir sebep hali ile ilgili yoğun talepler alıyoruz.  Doğal ve insani bir ihtiyacın giderilmesi önceliklerimiz arasında.

- Defter Beyan Portal uygulaması ile meslek mensuplarının işlerini kolaylaştırıcı işlemleri yapılmakta, Meslek mensuplarının yüklerinin hafifletilmesi hedeflenmektedir.

- Günün gerektirdiği elektronik gelişmeler yakından takip edilmekte, kullanımda olan yazılımlar hızlı bir şekilde güncel hale getirilmektedir.

- Haksız rekabet ortamı yaratacak her türlü olaylar gündemimizdedir. Bu konuda hazırlık çalışmalar yapılmaktadır.

- GIB ile TÜRMOB meslektaşların sorunlarını ortak çalışmalar yaparak çözümü için çaba sarf edilmelidir.

 

TÜRMOB Yetkilileri;

- Meslektaşlar arasında dayanışma iletişim eksikliğinden dolayı oluşan çekişmeler ile kayıp edilen zamanda “Geleceği Kaçırıyoruz"

- Kronikleşen sorunlar çerçevesinden bir an önce çıkılmalı Geleceğin inşası için adımlar atılmalı, meslektaşların doğal hakları olan konularda Meslek dışı kişi ve kuruluşlarca yapılan yetkilendirmeler yerine TÜRMOB tarafından uzmanlaşma eğitimleri yapılmalıdır.

- Meslek yasası günün koşullarına uygun şekilde revize edilmelidir.

- Meslek Mensupları bir an önce Yengeç sepeti  Sendromundan çıkmalıdır.

- Meslektaşlar tarafından sorunun kendisine değil çözümüne fikirler üretilmelidir.

- Meslek Mensuplarının Meclisteki koltuk sayısının artması bizleri ilgilendiren konulardaki çalışmalarda yararlı olacaktır.

- Her meslek odamız şehrinde alanı ile ilgili otorite olmalıdır.

- Kronik hale gelen sorunların çözümü için çalışmalar devam etmektedir.

- Mücbir sebep hali ile çalışmalarımız devam etmektedir.

- E-birlik uygulamasının etkin kullanımı haksız rekabet konusunda işlerimizi kolaylaştıracaktır.

- TÜRMOB’u yöneten tüm unsurlar Uzlaşı içerisinde sorunlara çözüm bulacaktır.

 

Oda Başkanları;

- Sorunları tespit ediyoruz çözüm üretmek için yöntemler oluşturulmalıdır.

- Nispi temsilin yarattığı yönetim kurulu ayrılıkları meslek sorunları konusunda ortadan kalkarak ayrışmak yerine ortak akıl  ile yönetim belirlenmelidir.

- Bölgesel toplantıların bazıları  ortaklaşa yapılarak odalara güç verilmelidir.

- Oda üyelerimiz kendi aralarında yaptıkları haksız rekabet dolayısıyla hak ettiği ücreti alamamaktadır.

- Haksız rekabet mesleğin en büyük sorunlarından biridir.

- Odalarda meslek pazarlanması dersi verilmelidir.

- Illerdeki meslek odaları ile ortak çalışmalar yapılmalıdır.

- Meslek Mensuplarının geleceğin Mali disiplinine hazır olması gerekmektedir.

- Karşıt incelemelerin ücretli olması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

- Her geçen gün daha da ağırlaşan iş yükleri meydana gelmeye başlamakta uzun yıllar önce adı bilinmeyen beyan ve bildirimleri vermek zorunda kalmaktadır.

- Meslek Mensupları müşterilerine fiyat verirken Asgari ücret tarifesinin ekli sayfalarındaki ilaveleri göz ardı ederek haksız rekabete  sebep olmaktadır.

- TÜRMOB tarafından forum sayfası oluşturulmalı meslektaşların bilgi alışverişine tartışma platformuna imkan verilmeli, kim/kimler tarafından yönetildiği cevapların kimler tarafından verildiği bilinmeyen kendi amaçları için meslektaş üzerinden kazanım sağlayan kötü niyetli kişilere fırsat verilmemelidir .