TÜRMOB EĞİTMENİ NEDİM BOZ'UN SUNUMLARIYLA ODAMIZ SALONUNDA "E-BELGE/E-DEFTER UYGULAMALARI" EĞİTİMİ