16.10.2019 Çarşamba günü Odamız Toplantı Salonu’nda Luca Proje Koordinatörü Cenk İÇER ve

İşNet Satış Müdürü Ayhan AKGÖZ'ün katılımlarıyla gerçekleştirilen"E-Dönüşüm Uygulamaları,

E-SMM, SGK Teşvikleri" bilgilendirme toplantısı materyalleri aşağıdadır.


Tebliğ Taslağı'na İlişkin Sunum: https://www.blksmmmo.org.tr/sunumlar/depo/haberresim/20191017_8627588153.pdf

Luca Rota Adımları ve SGK Teşvikleri:  https://www.blksmmmo.org.tr/sunumlar/depo/haberresim/20191017_1470605731.pdf