DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU
 
Bilanço Usulüne Geçiş
İşletme Hesabı Esasına Geçiş
 
01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bilanço Usulüne” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak
mükelleflerin portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2021 Yılı Karşılama Ekranına Onay” verilmesinden sonra

Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını uygulayarak “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 
•01.01.2021 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet
statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2021 tarihinden itibaren;
basvuru.defterbeyan.gov.tr  adresinden başvuru yapmaları ve Sisteme portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir
 
26.02.2021
Kaynak:
GİB/DBS