2020 Yılı Maktu Aidat Ödemesi Hakkında


3568 sayılı Yasa gereği maktu aidatların her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)

2020 Yılı maktu aidat tutarı 690.00 (Altıyüzdoksan)TL dir. Son Ödeme tarihi 31 Ocak 2020 ‘dir.


3568 Sayılı Yasanın 16. Maddesinin son fıkrası gereği;
“Meslek mensuplarından kamu kurum ve kurulularında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde, Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.”

Buna göre;

1. Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.


2. İşletmelerde bağımlı olarak çalışan Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.


3. TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır.


Bu kanun hükmüne göre yüzde elli indirimli aidat ödeyecek meslek mensupları %50 İndirimli Aidat Tahakkuk Taahhütnamesi Formu’nu Odamıza bildirmelidirler.


Yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız.


AİDATLARINIZI;

• Odamız Veznesine gelerek

• E-Birlik Sistemi üzerinden giriş yaparak ya da

• Banka hesaplarımıza göndererek ödeyebilirsiniz.


BANKALAR VE HESAP NUMARALARIMIZ

- Türkiye İş Bankası - BALIKESİR Şubesi 2100/1595793 Nolu Hesap IBAN: TR58 0006 4000 0012 1001 5957 93

- Türkiye Garanti Bankası - BALIKESİR Çarşı Şubesi 1088/6299974 Nolu Hesap IBAN: TR44 0006 2001 0880 0006 2999 74

- Şekerbank - BALIKESİR Şubesi - Hesap No: 007-7011661 IBAN: TR42 0005 9000 7013 0007 0116 61