TÜRMOB ÖZEL SİRKÜLERİ


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN

ÖZEL DURUMLAR


ÖZET*

*(Sirkünün tamamı için linke tıklayınız: https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2020/53-2020.pdf)


1) Muhtasar Beyanname" ile "Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nin birleştirildiği "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" uygulaması Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamıştır.

2) Türkiye genelinde uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş olmakla birlikte 09/02/2020 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 sıra No.lu değişiklik Tebliği ile Bursa, Eskişehir Ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler uygulamaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacağı, ülke genelinde uygulanmasının ise 1 Mart 2020 tarihine ertelendiği belirtilmiştir.

3) Türkiye genelinde uygulama 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

4) Türkiye genelinde 7 sıra No.lu son Tebliğin yayımlandığı 9 Şubat 2020 tarihine kadar, gönderilen ve onaylanmış olan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" tahakkukları geçerli olacaktır.

5) Bu tarihten sonra pilot iller dışındaki vergi bildirimleri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapılacaktır. Bu durumda SGK bilgileri boş bırakılarak beyanname yetkili vergi dairesine verilecektir.

6) Pilot iller dışındaki sigortalıların hizmetleri ve kazançları ise “Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi” ile e-bildirge V2 üzerinden SGK’ya bildirilecektir. İşverenlerin SGK bildirimlerini, daha önce e-bildirge V1 üzerinden yapmakta iken, bu kez e-bildirge V2 üzerinden yapmaları gerekmektedir.

7) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ayrıca “meslek kodu” uygulaması başlamıştır. Bu kapsamda sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodunun XXXX.XX formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Uygulama pilot illerde devam etmekte olup Türkiye genelinde 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

8) 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1003B Beyanname Kodlu Sadece Ücrete İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ihdas edilmiştir. 1003B Beyannamesi için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler koşulları uyuyorsa 1003A Beyannamelerini üç ayda bir vermeye devam edebileceklerdir.

9) 2020/Mart ayına ait bildirimler en son 27/4/2020 tarihinde (26/4/2020 Pazar gününe denk geldiğinden) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yetkili vergi dairesine yapılacaktır.