MUHASEBE ÜCRETLERİNE YANSITILACAK ENFLASYON FARKLARI HAKKINDA

Sevgili meslektaşlarım, değerli Balıkesir kamuoyu,

Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesidir. Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu belirlenmektedir. Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler ise günümüzde giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir.

Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon pek çok yurttaş gibi Mali Müşavirleri de zor durumda bırakmıştır. Fedakârca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kalmaktadır.

Bilindiği üzere muhasebe ve müşavirlik ücretleri Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili yılın ilk ayında bir önceki yılın enflasyon rakamları üzerinden belirlenmektedir. Bu tarifeye göre 2022 yılı ücretleri 2021 yılı enflasyon oranına göre Ocak ayında belirlenmekte ve bu ücretler yıl boyu değiştirilmeden uygulanmaktadır. Bu durum Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri enflasyondaki artışın ve ortaya çıkan tahribatın en büyük mağduru haline getirmiştir.

Yıllık olarak belirlenen Asgari Ücretin dahi Temmuz ayında güncellenmesi için çalışmaların yapıldığı, Resmi Gazete’de düzenlemelerin yayınlandığı bu noktada meslek mensuplarının da mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerini karşılama noktasında ücretlerini güncelleme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Öyle ki sadece mesleki faaliyete ilişkin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. gibi giderlerin tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir. TÜİK verilerine göre Mayıs 2022 itibariyle tüketici fiyatlarında yıllık değişim yüzde 73,50 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132 olmuştur. TÜFE özel kapsamlı göstergelerine göre, gıda yüzde 76, enerji yüzde 121, ulaştırma hizmetleri yüzde 78 ve kira yüzde 20 artış göstermiştir. Geçmiş yılın enflasyon oranı ile ücret tarifesi belirlenen meslek mensubunun gelirleri daha Mayıs ayı gelmeden çoktan bir önceki yıl fiyatlar seviyesine gelmiş bulunmaktadır. Ne yazık ki alınan muhasebe ücretleri bu enflasyonist ortamda verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır.

            Muhasebe bürolarının varlığını tehdit eder hale gelen bu durumdan dolayı, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve aksamadan devam edebilmesi için 2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Aralık 2021 Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %36.08; Mayıs 2022 döneminde ise Aralık 2020 dönemine göre %84,58 artış göstermiştir. Bu durumda tarifemize yansıtılması gerekli enflasyon farkı (%84,58-%25=) %59,58 olarak hesaplanmıştır.

Ekonomik hayatı birlikte paylaştığımız ticari kamuoyunun bu talebimizi saygı ile karşılayacağına inancımız tamdır. Hali hazırda tüm girişimlere rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca konuya dair bir güncelleme yapılmadığı görülmektedir. Gelinen bu noktada TÜRMOB ve Odalarımız yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere %60’a varan oranda enflasyon farkının yansıtılarak Temmuz ayından itibaren uygulanmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede kıymetli meslektaşlarımın gerekli adımları atmasını bekler, ekonomik hayatın şartlarına uygun olarak müşteri portföyüne göre asgari ya da azami düzeylerde ücret güncellemesine gidilmesini temenni etmekteyim.

Hepinizi saygıyla selamlarım.

 

                                                                                            SMMM Ertuğ ASLAN

                                                                                     Balıkesir SMMM Odası Başkanı

 MUHASEBE ÜCRETLERİNE YANSITILACAK ENFLASYON FARKLARI HAKKINDA
2022 YILINA GİRERKEN
Muhasebe Haftası Üzerine
E-Dönüşüm Üzerine
BAŞKANDAN
Ertuğ ASLAN Hakkında
MAYIS 2019
NİSAN 2019
MART 2019
ŞUBAT 2019
OCAK 2019
ARALIK 2018
KASIM 2018
EKİM 2018
EYLÜL 2018
TEMMUZ 2018
HAZİRAN 2018
NİSAN 2018
MART 2018
ŞUBAT 2018
OCAK 2018
ARALIK 2017
KASIM 2017
EKİM 2017
EYLÜL 2017
AĞUSTOS 2017
TEMMUZ 2017
HAZİRAN 2017
MAYIS 2017
NİSAN 2017
MART 2017
ŞUBAT 2017
OCAK 2017
ARALIK 2016
KASIM 2016
EKİM 2016
EYLÜL 2016
AĞUSTOS 2016
HAZİRAN 2016
MAYIS 2016