2023 YILINA GİRERKEN

Sevgili meslektaşlarım, değerli muhasebe ailesi,

Ekonomik zorluklarla başbaşa kaldığımız bir yılı daha geride bıraktık.

2020 ve 2021 yılında yaşadığımız Covid-19 Pandemisi ve buna ilişkin sosyo-ekonomik alanda yaşadığımız zorlukları 2022 yılında neredeyse tamamen geride bırakmıştık.

Bu dönemlerde hatırlanacağı üzere Oda faaliyetlerini dijital mecralar vasıtasıyla çeşitlendirmeye, zaman zaman gerçekleştirdiğimiz ilçe ziyaretleri ile de bir şekilde sizlerle temasta olmaya özen göstermiştik. 

2022 yılı itibariyle Meslek mensuplarımızla bir araya gelebileceğimiz etkinlikler programladık. Oda tarihinde ilk defa Merkez / Edremit ve Bandırma'da olmak üzere Üyelerimizin katılımına açık olarak İftar Programları gerçekleştirdik. Uzaktan ve nitelikli olarak gerçekleştirilen eğitimleri yüzyüze yapılır hale getirmeye özen gösterdik.

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ise, Odamızın 24. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Üç farklı listenin centilmence yarıştığı seçimlerimizi yüksek hassasiyet ve bilinçle tamamladık. Bu demokrasi şöleninde kendisinden beklenen olgunluğu gösteren başta Odamız Genel Kurulu olmak üzere, Yönetim , Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen üyelerimizi tebrik eder, tekrardan başarılı bir yönetim dönemi dilerim.

Görev dağılımının ardından süratle odamız Kurul ve Komiteleri ile İlçe Temsilciliklerini belirledik. Meslek mensuplarımızın tamamının katılımına açık olan komitelerimizi süratle iş üretir hale getirmek için çabaladık.  Komitelerimiz 2020 ve 2021 dönemi boyunca gerçekleştiremediğimiz sosyo-kültürel ve mesleki pek çok aktiviteyi, bu dönemde hayata geçirebilmek için var güçleri ile çalışmakta, emek sarfetmektedir.

Oda seçimlerinin ardından TÜRMOB Genel Kurulu'nu da atlattık. SMMM ve YMM Odalarımızda görülen demokratik bilinç, Ankara'da gerçekleştirilen Birlik genel Kurulunda da tezahür etmiş, hem öncesinde hem de sonrasında büyük bir sükunet ile Genel Kurulumuz tamamlanmıştır. Bu Genel Kurul'da yarışan, seçilen seçilemeyen tüm meslek mensuplarımızı tebrik eder, daha iyi bir Meslek daha güçlü bir TÜRMOB için yarışmaya devam etmelerini dilerim.

2022 yılı pandemi kaynaklı kısıtlamaları tamamen ortadan kaldırdığımız bir yıl olsa da yaşanılan Enflasyonist ortam ve hayat pahalılığı bizleri eski alışklanlıklarımıza dönme noktasında oldukça zorladı. 

2021 yılının son çeyreğinde yaşadığımız ekonomik sarsıntılar, kur odaklı mali politika ve düzende yaşanan bozulmalar, pek çok yurttaşın olduğu gibi bizlerin de yaşam standardını aşağı çekerek 2022 yılı boyunca da devam etti. Hem Pandemi süreci boyunca hem de ekonomik zorluklara karşı kamu finansmanının en büyük güvencesi pozisyonunda olan biz Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktan hiç vazgeçmedik.

Ne var ki Mali Müşavirler verdikleri emeğin karşılığını ücretler düzeyinde elde edemedi. 2022 yılı başında %25 artırılan Ücret tarifemiz yüksek enflasyon neticesinde eridi gitti. 

Koca bir yıla ait gelir beklentisini sene başında yapmış olduğu sözleşmelere dayandıran pek çok meslek erbabının refahı, hammaddeden tutun da nihai ürünlere kadar hemen her alanda görülen fiyat artışları sebebiyle daha 2022 yılını yarılamadan çoktan eridi.  Mesleki faaliyete ilişkin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. gibi giderlerde yaşanan olağanüstü artışlar muhasebe bürolarımızın varlığını ciddi tehdit eder hale geldi. 

Yeni yıla girdiğimiz bu ilk günlerde bilindiği üzere 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı %122,93 olarak açıklandı.

Böylesi bir ortamın varlığına rağmen, mesleğimizle ilişkili olarak asgari ücret tarifemize 2023 yılının tamamında uygulanmak üzere %85 oranında artış yakın zamanda Resmi gazete'de yayınlandı. Bu oran Yeniden Değerleme katsayısının altında olması sebebiyle biz meslek mensuplarını pek çok açıdan mutlu etmedi.

Kamu maliyesinin en önemli paydaşlarından birisi olan bizler daha adil ve daha ihsaniyetli bir Ücret Tarifesi talep ediyoruz. 

Yaşadığımız bu gelişmelere rağmen, 2023 yılından elbette ümitliyiz.

Ekonomik istikrara kavuştuğumuz, yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın geçim derdi ve gelecek endişesi yaşamadığı bir yıl geçirme dileklerimle, hepinizin yeni yılın kutlar, bu yılın başta sizler olmak üzere, tüm camiamıza sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederim. 

 

                                                                                                                                                                                              ERTUĞ ASLAN

                                                                                                                                                                                                    Başkan

 

 

 
 
 2023 YILINA GİRERKEN
MUHASEBE ÜCRETLERİNE YANSITILACAK ENFLASYON FARKLARI HAKKINDA
2022 YILINA GİRERKEN
Muhasebe Haftası Üzerine
E-Dönüşüm Üzerine
BAŞKANDAN
Ertuğ ASLAN Hakkında
MAYIS 2019
NİSAN 2019
MART 2019
ŞUBAT 2019
OCAK 2019
ARALIK 2018
KASIM 2018
EKİM 2018
EYLÜL 2018
TEMMUZ 2018
HAZİRAN 2018
NİSAN 2018
MART 2018
ŞUBAT 2018
OCAK 2018
ARALIK 2017
KASIM 2017
EKİM 2017
EYLÜL 2017
AĞUSTOS 2017
TEMMUZ 2017
HAZİRAN 2017
MAYIS 2017
NİSAN 2017
MART 2017
ŞUBAT 2017
OCAK 2017
ARALIK 2016
KASIM 2016
EKİM 2016
EYLÜL 2016
AĞUSTOS 2016
HAZİRAN 2016