2024 YILI VE BEKLENTİLER

Sevgili meslektaşlarım, değerli muhasebe ailesi,

Ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz, enflasyonun etkilerini hayatımızın hemen her alanında yaşadığımız koca yılı daha geride bıraktık.

Seçim gündemiyle girdiğimiz 2023 yılında hem faizlerin hem dövizin hem de enflasyonist piyasa ortamının negatif etkilediği bir iklimi birlikte yaşadık. Ekonomik yaşantıya dair her alanda karşılaştığımız yüksek fiyatlı etiketlere alışmakta zorluk yaşadık. Benzer bir durumu muhasebe hizmeti alan mükelleflerin muhasebe ücretlerinde yaşanan enflasyona bağlı değişikliklere uyum sağlamada yaşadığını gördük. Sene başında belirlenen ve koca bir yılı kapsayan muhasebe ücretlerinin yüksek enflasyon ortamında daha yılın ilk yarısını görmeden erimesi karşısında haklı taleplerimizi dile getirdik. Yıl ortasında muhasebe ücretlerinin güncellenmesi hususunda TÜRMOB tarafından alınan ilke kararlarına uyum için elimizden gelen gayreti gösterdik.

Meslek mensubunu ilgilendiren hemen hemen her alanda meslektaşlarımızın verdikleri emeğin karşılığını ücretler düzeyinde elde edemediğine değindik. Mesleki faaliyete ilişkin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. gibi giderlerde yaşanan olağanüstü artışların muhasebe bürolarımızın varlığını ciddi manada tehdit etmekte olduğuna dair görüşlerimizi anlatmaktan geri kalmadık. Kamu maliyesinin en önemli paydaşlarından birisi olan bizler için daha adil ve daha ihsaniyetli bir Ücret Tarifesi talep ettik. Ne var ki 2024 yılına girdiğimiz şu ilk günlerde halen Ücret Tarifesi açıklanmış değil. Bu husus meslek mensupları nazarında halen güncelliğini koruyan ve çözüme kavuşturulması gereken bir unsur olarak tarafımızca ilgili tüm kesimlerle paylaşılmakta, aktif olarak çözüm önerileri tarafımızca ilgili tüm toplantılarda dile getirilmektedir. 

Geçtiğimiz 2023 yılının ikinci yarısında SÜRGEM faaliyetlerine başladık. İlk olarak online ve kayıttan olacak şekilde kurgulanan eğitimler, geçtiğimiz eylül ayı itibariyle de yüz yüze gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir. Buna göre Odalar tarafından yapılacak eğitimler de katılımcı meslek mensupları için SÜRGEM Kredisi temin etmeye fırsat verecektir. Bu kapsamda ilk eğitimi Odamız  "Enflasyon Muhasebesi" konusunda yaparak üyelerimiz SÜRGEM Eğitim Kredisi temin etmesine fırsat vermiştir. İçinde bulunduğumuz 2024 yılında da benzer eğitimlerle üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Girdiğimiz yeni yılın meslek mensuplarımız açısından bir başka önemli konusu ise Enslasyon Düzeltmesi işlemleri. 2024 yılının ilk günlerinde 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul ve Esasları Belirlendi. Bu Tebliğ ile düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere, düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara, enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine, 2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine detaylı olarak yer verilmiştir. Bu tebliği izleyen aylarda hem Odamız hem de TÜRMOB nezdinde meslek mensuplarına yönelik uygulama eğitimleri programlanacak ek olarak uygulayıcıların işini kolaylaştırmak adına enflasyon muhasebesiyle ilgili yazılım geliştirilmesi konusunda çalışmalar da yürütülmektedir.

Enflasyon Düzeltmesine tabi olan işletmelerin yapılacak tüm işlemlerinin munzam muhasebe iş ve işlemlerinin yanında ayrıca bir iş yükü ve meşguliyet getireceğini hatırlatır haliyle sarfettikleri bu ekstra emeğin maddi manevi karşılığını müşterilerinden talep etmelerini önemle hatırlatırız. 

Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın geçim derdi ve gelecek endişesi yaşamadığı bir yıl geçirmesi dileklerimle, hepinizin yeni yılın kutlar, bu yılın başta sizler olmak üzere, tüm camiamıza sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederim. 

 

                                                                                                                                                                                              ERTUĞ ASLAN

                                                                                                                                                                                                   Başkan

 

 

 
 
 
 2024 YILI VE BEKLENTİLER
2023 YILINA GİRERKEN
MUHASEBE ÜCRETLERİNE YANSITILACAK ENFLASYON FARKLARI HAKKINDA
2022 YILINA GİRERKEN
Muhasebe Haftası Üzerine
E-Dönüşüm Üzerine
BAŞKANDAN
Ertuğ ASLAN Hakkında
MAYIS 2019
NİSAN 2019
MART 2019
ŞUBAT 2019
OCAK 2019
ARALIK 2018
KASIM 2018
EKİM 2018
EYLÜL 2018
TEMMUZ 2018
HAZİRAN 2018
NİSAN 2018
MART 2018
ŞUBAT 2018
OCAK 2018
ARALIK 2017
KASIM 2017
EKİM 2017
EYLÜL 2017
AĞUSTOS 2017
TEMMUZ 2017
HAZİRAN 2017
MAYIS 2017
NİSAN 2017
MART 2017
ŞUBAT 2017
OCAK 2017
ARALIK 2016
KASIM 2016
EKİM 2016
EYLÜL 2016
AĞUSTOS 2016