SMMM SINAVINA İLK DEFA GİRECEKLER İÇİN

SMMM SINAVLARINA İLK DEFA KATILACAK ADAYLARIN

HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR 
Staj dosyanızın incelenmesi için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evrakların eksiksiz olması ve SMMM Mesleki Yeterlik sınavına katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekmektedir.
BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR 
•Sınav dosyası satın alınacaktır. Dosya bedeli 550-YTL olup, Odamızdan alınacaktır. 
•Yeni tarihli ikametgah, yeni tarihli Resmi Kuruma alınmış sabıkasızlık belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir, sitemizde örneği vardır) 
•Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. 
•Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz). 
•Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) alınmış gün dökümü 
•Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası ( www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınava başvuru yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur. 
• Vergi dairesinden mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı. 
•Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. 
•Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini Kurumumuzdan veya internet sitemizden alabilirsiniz) 
•İşyeri değişikliğinde meslek mensuplarına ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir. 
ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR 
•Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. 
•Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. (2006, 2007, 2008) Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösterir ticaret sicil gazetesi.İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi. 
• Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, son ticaret sicil gazetesi ve şirketin imza sirküleri fotokopisi. 
•İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen). 
•Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı. 
ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR 
•Staja başlama tarihi baz alınarak, staj dönemlerini kapsayan meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Meslek mensubu emekli ise sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir. 
•Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir son ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi. 
•Vergi levhasının fotokopisi. 
•Meslek mensubunun muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya vekaletname getirilmelidir. 
• İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen). 
•Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı. 
BÜROLARDA STAJ YAPANLAR 
•SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi. 
• İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen) 
ÖNEMLİ NOT : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu, ..vb. www.blksmmmo.org.tr  adresinden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir . 
Sınav tarihi : 
Odaya son Başvuru tarihi : 
Sınav Bedeli :  
Banka Hesap No : İş Bankası Dikmen Şubesi/Ankara 487 255 veya 
ING Bank Ulus Şubesi/Ankara 361 0591

Kategorideki Diğer Başlıklar

TESMER 8.MERKEZ KURULU STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ
STAJA BAŞLAMA SINAVI ON LİNE HAZIRLIK KURSU
STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANAN STAJYERLERDEN İSTENEN EVRAK LİSTESİ
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ VEREN BAĞIMSIZ DENETÇİ VEYA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU DENETİMİNDE STAJ KONULU 2015/1 SAYLI GENELGE
STAJA GİRİŞ SINAVINA İLK DEFA BAŞVURANLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
KURSLARIN STAJDAN SAYILMASI HAKKINDA
SMMMYE GEÇİŞ SINAVLARI HAKKINDA