KURSLARIN STAJDAN SAYILMASI HAKKINDA

KURSLARDA GEÇEN SÜRELER MAKSİMUM 6 AY STAJ SÜRESİNDEN SAYILMAKTADIR.!!!

 

Tesmer’in 2013/1 Genelgesi gereği;

 

STAJDAN SAYILACAK KURSLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ

 

1-Odamız tarafından aşağıdaki konularda açılacak kurslar staj süresinden sayılacaktır.

 

·         Staja Giriş Sınavı Hazırlık

·         Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına Hazırlık

·         Bilgisayar

·         Yabancı dil

 

2-Kurslara ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı 6 ayı geçmeyecektir. (Örneğin 127 saatlik bir kursta 120 saat değerlendirmeye alınacak ve bu kurs 3 aylık staj süresinden sayılacaktır. Kursun, 7 saatlik süresi değerlendirme dışı bırakılacaktır.)

 

3-1. maddede belirtilen konularda kurs açmayan Odaların adayları, başka Odalar tarafından açılan kurslara katılabilirler. Bunlardan dileyenler; bağlı oldukları Oda veya Tesmer Şubesi’ne kurs tamamlama belgesi ve kurs katılım bedeli ödeme belgesi ile başvuruda bulunup, bu eğitimde geçen sürelerinin staj süresinden sayılmasını talep edebilirler. İlgili Oda veya Tesmer Şubesi başvuruyu değerlendir ve kursta geçen sürelerin stajdan sayılıp sayılmadığına ilişkin Yönetim Kurulu karar alır.

 

4-Staj Dosyası açtırmadan önce katılmış olduğunuz kurslar staj süresinden sayılmaz.

 

5-Staj Dosyasının açılmasından itibaren 3 yıl içersinde Staja Giriş Sınavında başarılı olamayan adayların tamamlamış oldukları kurslar staj süresinden sayılmaz.

 

6-3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanu’nun “Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler” başlıklı 6. Maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ,(g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetleri bulunanların tamamlamış oldukları kurslar staj süresinden sayılmaz.

 

7-Staj Yönetmeliğinin 9/d-2 maddesi gereğince; yüksek lisans eğitiminin 1 yılı staj süresinden sayılan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden sayılmaz.

 

8-Staj Yönetmeliğinin 9/d-3 maddesi gereğince; doktora eğitiminin 18 ayı staj süresinden sayılan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden sayılmaz.

 

9-TESMER tarafından onaylanmış kursları tamamlamış olanlar, bağlı oldukları Oda ve TESMER şubelerine başvurarak Kurs Tamamlama Belgesi, Kurs Katılım Bedeli Ödeme Dekontu ile başvuruda bulunarak bu eğitim sürelerinin staj süresinden sayılmasını talep edebilirler.


 
Kategorideki Diğer Başlıklar

TESMER 8.MERKEZ KURULU STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ
STAJA BAŞLAMA SINAVI ON LİNE HAZIRLIK KURSU
STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANAN STAJYERLERDEN İSTENEN EVRAK LİSTESİ
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ VEREN BAĞIMSIZ DENETÇİ VEYA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU DENETİMİNDE STAJ KONULU 2015/1 SAYLI GENELGE
STAJA GİRİŞ SINAVINA İLK DEFA BAŞVURANLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
SMMM SINAVINA İLK DEFA GİRECEKLER İÇİN
SMMMYE GEÇİŞ SINAVLARI HAKKINDA